Tarieven

Het zorgprestatiemodel

Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd.  De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor alle zorgprestaties maximum tarieven vastgesteld. Het bedrag wat gefactureerd wordt is gekoppeld aan de setting (ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II) , beroepsgroep (psychotherapeut), prestatie (diagnostiek of behandeling) en de duur van de prestatie. Hierbij hanteer ik voor individuele consulten de daadwerkelijk gerealiseerde directe tijd. In de regel duren consulten bij mij 50 minuten. Wanneer het gaat om een relatiegesprek dan duurt het gesprek langer, wat voorafgaand aan de behandeling met u besproken wordt. Voor groepsconsulten hanteer ik het principe ‘planning = realisatie’ wat betekent dat starttijd en duur van het consult voor de start van het consult zijn vastgelegd. Groepsconsulten worden geregistreerd in eenheden vanaf 30 minuten per behandelaar per patiënt. De groepsbehandelingen duren bij mij 90 minuten met 2 behandelaren, wat betekent 3 x 30 minuten x 2 behandelaren. Elk jaar wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) de tarieven voor zorg vastgesteld;  zij bepalen welke zorg aanbieders in rekening mogen brengen en wat deze zorg mag kosten. Zie voor de tarieven van 2023 de website van de NZA en of het overzichtelijke document van de LVVP (NZa-tarieven-2023-setting-1). De groepen zullen maandelijks gefactureerd worden, individuele behandelingen en relatiegesprekken, driemaandelijks,

Contractvrije, vergoede zorg
Afhankelijk van de afspraken die u heeft met uw zorgverzekeraar wordt een psychologische behandeling na aftrek van het wettelijk eigen risico (zie hieronder) bij mij geheel of gedeeltelijk vergoed. Heeft u een zuivere restitutiepolis dan wordt in de regel 100% van de kosten vergoed. Zie de website van de website van de contract vrije psycholoog welke verzekeraars in 2023 nog een zuivere restitutiepolis aanbieden. Heeft u een naturapolis dan wordt een deel van de kosten vergoed en moet u de rest zelf bij betalen. Het is verstandig om voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te informeren tegen welk percentage van het NZA tarief een behandeling vergoed wordt. Vraag bij uw verzekeraar naar het precieze percentage voor ‘ongecontracteerde verzekerde zorg in de specialistische GGZ’, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, heeft u altijd een verwijzing van de huisarts of andere arts nodig.

Eigen risico
Vanaf 1 januari 2022 wordt het eigen risico per kalenderjaar door de zorgverzekeraar verrekend. Gaat uw behandeling over de grens van het kalenderjaar heen, dan betaalt u voor beide kalenderjaren het eigen risico. Het wettelijk verplichte eigen risico is voor 2023 vastgesteld op € 385,00. Daarnaast kunt u nog een vrijwillig eigen risico hebben; ook dit wordt eerst verrekend voordat u de zorg vergoed krijgt

Niet vergoede zorg 
Partnerrelatietherapie is zorg die niet verzekerd is via het basispakket, maar valt wel onder Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Voor deze prestatie wordt Prestatiebeschrijving Niet-basispakketzorg consult (ggz) gebruikt. Het vastgestelde NZA maximumtarief voor deze prestatie is  € 124,16 per 60 minuten (45 min. consult en 15 min. verslaglegging) per partner. Voor deze behandelingen heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig.

No show
Afspraken die niet worden nagekomen en die niet op tijd worden afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no show’. Ik hanteer bij “no show” het normale NZA tarief.

De LVVP heeft een cliëntfolder 2022 gemaakt waarin u alles nog een keer kan nalezen.