Kosten

Contractvrije, vergoede zorg

Vergoede zorg
Afhankelijk van de afspraken die u heeft met uw zorgverzekeraar wordt een psychologische behandeling na aftrek van het wettelijk eigen risico bij mij geheel of gedeeltelijk vergoed. Heeft u een zuivere restitutiepolis dan wordt in de regel 100% van de kosten vergoed. Vanaf 2022 geldt dat niet meer voor alle verzekeraars (zie website contractvrijepsycholoog). Heeft u een naturapolis dan wordt een deel van de kosten vergoed en moet u de rest zelf bij betalen. Het is verstandig om voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te informeren tegen welk percentage van het NZA tarief een behandeling vergoed wordt. Vraag bij uw verzekeraar naar het precieze percentage voor ‘ongecontracteerde verzekerde zorg in de specialistische GGZ’.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, heeft u altijd een verwijzing van de huisarts of andere arts nodig.

Op de website van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) is heldere informatie te vinden over de vergoedingsregeling.

Specialistische GGZ
Psychotherapie in het kader van de Specialistische GGZ is een langer durende (12-50 sessies) en intensieve behandeling, gericht op klachtvermindering maar ook op diepgaandere veranderingen in het persoonlijk functioneren. De Specialistische GGZ wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar. De vergoeding loopt via de zogenaamde DiagnoseBehandelingCombinatie, een DBC. Een DBC is een jaar geldig, maar kan daarna verlengd worden. De kosten worden bepaald door een aantal factoren, waaronder de duur van de behandeling en de diagnose waarvoor behandeld is. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een overzicht met alle mogelijke DBC’s en de daarbij behorende maximale kosten, of tarieven, zoals de NZa deze noemt.  Houdt u er rekening mee dat de zorgverzekeraar bij verzekerden vanaf 18 jaar het wettelijk verplichte eigen risico per jaar in rekening brengt.

Bekostiging vanaf januari 2022

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt met alle betrokken partijen dat de huidige bekostiging niet langer geschikt is. Per 1 januari 2022 wordt het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd wat gevolgen heeft voor de bekostiging van het zorgstelsel. Inherent aan het ontwerp van het zorgprestatiemodel is dat voor een behandeling die de grens van het kalenderjaar overschrijdt, twee keer het eigen risico wordt betaald: één keer in het startjaar en een keer in het daarop volgende jaar waarin de therapie nog doorloopt.

Ongewijzigd blijft:

Niet verzekerde zorg/relatieproblemen
Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Partnerrelatietherapie bijvoorbeeld wordt niet vergoed. Behandelingen die niet vergoed worden moet ik via een zogenoemd overig product (ozp) in rekening brengen. De NZA (zie hierboven de link of onder aan de pagina overzicht tarieven) heeft ook voor deze behandelingen een vastgesteld tarief. Voor deze behandelingen heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig.

No show
Afspraken die niet worden nagekomen en die niet op tijd worden afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no show’. Ik hanteer bij “no show” het normale NZA tarief.