Kosten

Verzekerde zorg
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat ik de kosten van behandeling bij u in rekening breng. Afhankelijk van de afspraken die u heeft met uw zorgverzekeraar wordt een psychologische behandeling binnen de basis GGZ bij mij geheel of gedeeltelijk vergoed. Heeft u een zuivere restitutiepolis dan wordt 100% van de kosten vergoed. Heeft u een naturapolis dan wordt een deel van de kosten vergoed en moet u de rest zelf bij betalen. Het is verstandig om voorafgaand aan een eerste behandelgesprek contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te informeren op welke manier en tegen welk percentage een behandeling vergoed wordt. Vraag bij uw verzekeraar naar het precieze percentage voor ‘ongecontracteerde verzekerde zorg in de basis GGZ’. De behandeling wordt niet per gesprek gefactureerd, maar per behandeling. Elke factuur die u van mij krijgt is opgemaakt volgens de DBC standaard.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, heeft u altijd een verwijzing van de huisarts of andere arts nodig.

Op de website van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) is heldere informatie te vinden over de vergoedingsregeling.

De tarieven voor verzekerde zorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (de NZA). Klik hier voor de actuele tarieven Generalistische basis GGZ of zie onder aan de pagina overzicht tarieven. Daar vindt u een overzicht van welke producten er binnen de basis GGZ geboden worden.  De keuze van product is afhankelijk van de zorgzwaarte van uw klacht. Op basis van vijf objectieve criteria (DSM-stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit, beloop klachten) wordt bekeken welk product het beste past bij uw vraag. Het aantal sessies per behandeling staat daarmee niet vast. Het belangrijkste verschil tussen de producten is de duur van de behandeling. Zo staat voor het product ‘kort’ ca. 300 minuten, voor ‘middel’ ca. 500 minuten en voor ‘intensief’  ca. 750 minuten. Dit is de gemiddelde behandeltijd voor het betreffende product. Op deze tijd is de vergoeding gebaseerd. Voor u als patiënt kan de behandeling langer of korter duren.

Niet verzekerde zorg/relatieproblemen
Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Partnerrelatietherapie bijvoorbeeld wordt niet vergoed. Behandelingen die niet vergoed worden moet ik via een zogenoemd overig product (ozp) in rekening brengen. De NZA (zie hierboven de link of onder aan de pagina overzicht tarieven) heeft ook voor deze behandelingen een vastgesteld tarief. Voor deze behandelingen heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig.

Mediation
Mediation is geen zorg en wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Dit houdt in dat ik de kosten van mediation bij de deelnemende partijen in rekening zal brengen. Wanneer u niet voldoende financieel draagkrachtig bent kunt u in aanmerking komen voor een toevoeging voor mediation via de Raad voor Rechtsbijstand.

Het tarief wat ik hanteer voor mediation is €188, euro per uur exclusief 21% BTW.

No show
Afspraken die niet worden nagekomen en die niet op tijd worden afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no show’. Ik hanteer bij “no show” het normale NZA tarief.

De maximumtarieven voor de prestaties in de gb-ggz voor 2019 zijn:

  • 180001   Kort           € 507,62
  • 180002   Middel       € 864,92
  • 180003   Intensief    € 1.356,25
  • 180004   Chronisch  € 1.251,70
  • 180005   Onvolledig behandeltraject  € 207,19
  • 198300   Ovp niet-basispakketzorg consult  € 105,25