Kosten

Verzekerde zorg
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat ik de kosten van behandeling bij u in rekening breng. Afhankelijk van de afspraken die u heeft met uw zorgverzekeraar wordt een psychologische behandeling binnen de basis of specialistische GGZ na aftrek van het wettelijk eigen risico bij mij geheel of gedeeltelijk vergoed. Heeft u een zuivere restitutiepolis dan wordt in de regel 100% van de kosten vergoed. Heeft u een naturapolis dan wordt een deel van de kosten vergoed en moet u de rest zelf bij betalen. Het is verstandig om voorafgaand aan een eerste behandelgesprek contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te informeren op welke manier en tegen welk percentage een behandeling vergoed wordt. Vraag bij uw verzekeraar naar het precieze percentage voor ‘ongecontracteerde verzekerde zorg in de basis of specialistische GGZ’. De behandeling wordt niet per gesprek gefactureerd, maar per behandeling.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, heeft u altijd een verwijzing van de huisarts of andere arts nodig.

Op de website van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) is heldere informatie te vinden over de vergoedingsregeling.

Tarieven
De tarieven voor verzekerde zorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (de NZA).

Specialistische GGZ
Psychotherapie in het kader van de Specialistische GGZ is een langer durende (12-50 sessies) en intensieve behandeling, gericht op klachtvermindering maar ook op diepgaandere veranderingen in het persoonlijk functioneren. De Specialistische GGZ wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar. De vergoeding loopt via de zogenaamde DiagnoseBehandelingCombinatie, een DBC. Een DBC is een jaar geldig, maar kan daarna verlengd worden. De kosten worden bepaald door een aantal factoren, waaronder de duur van de behandeling en de diagnose waarvoor behandeld is. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een overzicht met alle mogelijke DBC’s en de daarbij behorende maximale kosten, of tarieven, zoals de NZa deze noemt.  Houdt u er rekening mee dat de zorgverzekeraar bij verzekerden vanaf 18 jaar het wettelijk verplichte eigen risico per jaar in rekening brengt.

Basis GGZ
Bij de Basis GGZ gaat het om kortdurende klachtgerichte behandelingen (5-12 sessies) gericht op herstel van het evenwicht in psychisch en sociaal functioneren. De keuze van product binnen de basis GGZ is afhankelijk van de zorgzwaarte van uw klacht. Op basis van vijf objectieve criteria (DSM-stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit, beloop klachten) wordt bekeken welk product het beste past bij uw vraag. Het aantal sessies per behandeling staat daarmee niet vast. Het belangrijkste verschil tussen de producten is de duur van de behandeling. Zo staat voor het product ‘kort’ ca. 300 minuten, voor ‘middel’ ca. 500 minuten en voor ‘intensief’  ca. 750 minuten. Dit is de gemiddelde behandeltijd voor het betreffende product. Op deze tijd is de vergoeding gebaseerd. Klik hier voor de actuele tarieven.

Niet verzekerde zorg/relatieproblemen
Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Partnerrelatietherapie bijvoorbeeld wordt niet vergoed. Behandelingen die niet vergoed worden moet ik via een zogenoemd overig product (ozp) in rekening brengen. De NZA (zie hierboven de link of onder aan de pagina overzicht tarieven) heeft ook voor deze behandelingen een vastgesteld tarief. Voor deze behandelingen heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig.

No show
Afspraken die niet worden nagekomen en die niet op tijd worden afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no show’. Ik hanteer bij “no show” het normale NZA tarief.