Kwaliteit

Kwaliteit, wet- en regelgeving
Als vrijgevestigd GZ-psycholoog en psychotherapeut i.o. werk ik volgens de standaard van de beroepsgroep, de voorschriften van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Informatie hierover kunt u vinden op onderstaande sites:

Kwaliteitsstatuut
Mijn praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut. Dit statuut is goedgekeurd door het GGZ kwaliteitsstatuut en ligt ter inzage op de praktijk.

Wet AVG
De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt ook voor mij als zorgverlener en mediator omdat ik persoonsgegevens bewaar. Zie mijn privacy statement voor psychologen en privacy statement voor MfN mediators en de informatie voor cliënten .

Een probleem of klacht
Mocht u een klacht hebben over inhoudelijke zaken of bejegening, dan stel ik het op prijs, als u dat in eerste instantie met mij bespreekt. Mocht dat om welke reden dan ook niet gaan, of onbevredigend uitpakken, dan kunt u terecht bij de klachten- en geschillenregeling van de LVVP. Ik ben als lid van de LVVP automatisch aangesloten bij deze klachten- en geschillenregeling. De LVVP maakt gebruik van de ervaren klachtenfunctionarissen van Klacht&Company, waar u een beroep op kunt doen. Lees hier meer over de klachtenregeling. Tevens ben ik als lid van de LVVP automatisch aangesloten op de Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken.