Kwaliteit

Kwaliteit, wet- en regelgeving
Als vrijgevestigd Psychotherapeut / GZ-psycholoog  werk ik volgens de standaard van de beroepsgroep. De volgende wetten zijn daarbij van toepassing.

Kwaliteitsstatuut
Mijn praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut. Dit statuut is op 20 mei 2020 goedgekeurd door het Kwaliteitsstatuut goedgekeurd 2022 Daarnaast werk ik volgens het kwaliteitsbeleid van de LVVP.

AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt ook voor mij als zorgverlener omdat ik persoonsgegevens bewaar. Zie mijn privacy statement voor psychologen en de informatie voor cliënten.

Een probleem of klacht
Mocht u een klacht hebben over inhoudelijke zaken of bejegening, dan stel ik het op prijs, als u dat in eerste instantie met mij bespreekt. Mocht dat om welke reden dan ook niet gaan, of onbevredigend uitpakken, dan kunt u terecht bij de klachten- en geschillenregeling van de LVVP. Ik ben als lid van de LVVP automatisch aangesloten bij deze klachten- en geschillenregeling. De LVVP maakt gebruik van de ervaren klachtenfunctionarissen van Klacht&Company, waar u een beroep op kunt doen. Lees wat de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zegt over de klachtenregeling. Tevens ben ik als lid van de LVVP automatisch aangesloten op de Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken.

Overige wet- en regelgeving