Contact

Corona virus

M.b.t. tot het Coronavirus adviseert de beroepsvereniging  LVVP  de aanwijzingen van het RIVM als uitgangspunt te nemen. Doe hier de Gezondheidscheck  of de afspraak door kan gaan. Wanneer de afspraak niet door kan gaan is een alternatief beeldbellen.

Waarneming tijdens vakanties en afwezigheid
Op de website van De Dennenkamp psychologen kunt u lezen hoe de waarneming tijdens mijn vakantie en afwezigheid is geregeld. U vindt op deze site de adresgegevens van de collega’s die voor mij waarnemen.

Wachttijd

Ik hanteer geen wachtlijst. Op dit moment is er een aanmeldstop voor individuele therapie en neem ik geen nieuwe patiënten aan. Alleen voor groepspsychotherapie wordt een uitzondering gemaakt; daar is nog ruimte voor 1 of meerdere patiënten (december 2022).

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).” Zie voor verdere informatie Informatiekaart wachttijden GGZ

Bewerkt 12 februari 2023

Aanmelden

Aanmelden kan via de telefoon. Wanneer ik niet opneem, dan kunt u uw boodschap inspreken en bel ik u tijdens kantooruren terug. De huisarts kan via zorgdomein verwijzen.

Spoed

Binnen kantoortijden ben ik telefonisch bereikbaar. Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u zich wenden tot uw huisarts of de huisartsenpost, die zo nodig de crisisdienst kan consulteren.

Gezondheidscentrum De Dennenkamp
Generaal Urquhartlaan 18-L
6861 GG Oosterbeek

M: 06 29007259
T: info@psycholoogvanlith.nl