Contact

Corona virus

M.b.t. tot het Coronavirus adviseert de beroepsvereniging  LVVP  de aanwijzingen van het RIVM als uitgangspunt te nemen. Dat betekent dat wanneer er verkoudheidsklachten zijn of verhoging geadviseerd wordt om “face to face” afspraak niet door te laten gaan. Een alternatief is beeldbellen.

Waarneming tijdens vakanties en afwezigheid
Op de website van De Dennenkamp psychologen kunt u lezen hoe de waarneming tijdens mijn vakantie en afwezigheid is geregeld. U vindt op deze site de adresgegevens van de collega’s die voor mij waarnemen.

Wachttijd
Aanmeldingswachttijd: meer dan 5 maanden.
Behandelingswachttijd: tussen de intake en de start van de behandeling is er geen wachttijd.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).” Zie voor verdere informatie Informatiekaart wachttijden GGZ

Bewerkt 10 september 2020.

Aanmelden

Aanmelden kan via de telefoon. Wanneer ik niet opneem, dan kunt u uw boodschap inspreken en bel ik u tijdens kantooruren terug.

Spoed

Binnen kantoortijden ben ik telefonisch bereikbaar. Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u zich wenden tot uw huisarts of de huisartsenpost, die zo nodig de crisisdienst kan consulteren.

Gezondheidscentrum De Dennenkamp
Generaal Urquhartlaan 18-L
6861 GG Oosterbeek

M: 06 29007259
T: info@psycholoogvanlith.nl