Contact

Waarneming tijdens vakanties en afwezigheid

Op de website van De Dennenkamp psychologen kunt u lezen hoe de waarneming tijdens mijn vakantie en afwezigheid is geregeld. U vindt op deze site de adresgegevens van de collega’s die voor mij waarnemen.

Wachttijd

Ik hanteer geen wachtlijst. Op dit moment heb ik alleen ruimte voor relatietherapie en is er ruimte in de groep. Uitgezonderd voor patiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis (zie hieronder), voor hen geldt een aanmeldstop. Mei 2024

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).” Zie voor verdere informatie Informatiekaart wachttijden GGZ

Bewerkt mei 2024

Aanmelden

Aanmelden kan via de telefoon. Wanneer ik niet opneem, dan kunt u uw boodschap inspreken en bel ik u tijdens kantooruren terug. De huisarts kan via zorgdomein verwijzen.

Spoed

Binnen kantoortijden ben ik telefonisch bereikbaar. Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u zich wenden tot uw huisarts of de huisartsenpost. Indien nodig kan de crisisdienst worden geconsulteerd.

Gezondheidscentrum De Dennenkamp
Generaal Urquhartlaan 18-L
6861 GG Oosterbeek

M: 06 29007259
T: info@psycholoogvanlith.nl